• Suomeksi
  • Suomeksi
  • Suomeksi
 
Your location: Etusivu > Nya Fanjunkars > Fanjunkarsprojektet

Fanjunkarsprojektet

Tanken på att återuppbygga Fanjunkars var aktuell genast efter att Porkala arrendeområde återlämnades. Då fanns inte ekonomiska förutsättningar för projektet. Först år 2001 uppstod realistiska möjligheter att genomföra återuppbyggnadsarbetet.

För byggandet av Fanjunkars grundade Sjundeå kommun, Sjundeå församlingar, Hembygdens Vänner i Sjundeå rf och Sparbanksstiftelsen i Sjundeå tillsammans Stiftelsen Pro-Fanjunkars.

Pro-Fanjunkars styrelse (ordförande Henrik Sandström, Ismo Turunen, Henrik Rehnberg, Henrik Lindén, Esko Rahikainen och sekreteraren Hilkka Toivonen) påbörjade planeringen av projektet och insamling av understöd. De största finansiärerna för projektet på ca 230.000 € var Sparbanksstiftelsen i Sjundeå, TE-centralen (Pomovästs Leader+projekt), Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden och Sjundeå kommun. Donationer på över 1000€ erhölls av 12 andra donatorer. Också tiotals Sjundeåbor deltog i projektet med donationer och genom att delta i åtskilliga talkon. Totalt bokfördes över 2000 talkotimmar under projektet.

Byggandet startade på Aleksis Kividagen 10.10.2003. Tre år senare 10.10.2006 invigde statsminister Matti Vanhanen huset till ett minneshus för Aleksis Kivi och ett kulturhus för Sjundeå kommun samt slog den sista symboliska spiken i husets dörrkarm.

Siirry sivun alkuun
 
 
 
 
 
 

© Stiftelsen Pro-Fanjunkars
Fanjunkarsvägen 1 • 02580 SJUNDEÅ • Telefon: 0440 222 646

Slap Media CMS & Mirador Studios