• Suomeksi
  • Suomeksi
  • Suomeksi
 
Your location: Etusivu > Nya Fanjunkars > Stiftelsen Pro-Fanjunkars

Stiftelsen Pro-Fanjunkars

Den år 2002 grundade Stiftelsen Pro-Fanjunkars har som sin målsättning att hedra Aleksis Kivis konst och minnet av Charlotta Lönnqvist och att upprätthålla allmänhetens intresse för nämnda personer och deras arbete.

Stiftelsen fortsätter sitt arbete som Fanjunkars upprätthållare. Som stiftelsens styrelseordförande verkar Ismo Turunen, viceordförande Juha-Pekka Isotupa och som medlemmar i styrelsen Henrik Rehnberg, Henrik Sandström, Henrik Lindén och Esko Rahikainen. Hilkka Toivonen fortsätter som sekreterare för stiftelsen.

Trots att Nya Fanjunkars stolt nu står på samma plats som gamla Fanjunkars, kräver husets underhåll och slutförandet av byggnadsarbetena på gårdsplanen ännu mycket pengar. Därför är stiftelsen tacksam för alla donationer som stöder detta historiska projekt.

Penningdonationer kan betalas in på stiftelsens bankkonto: Aktia 405563-250118

Siirry sivun alkuun
 
 
 
 
 
 

© Stiftelsen Pro-Fanjunkars
Fanjunkarsvägen 1 • 02580 SJUNDEÅ • Telefon: 0440 222 646

Slap Media CMS & Mirador Studios